Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Lędziny w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Lędziny

Lędziny, miasto w województwie śląskim, powiat bieruńsko-lędziński.

Powierzchnia miasta Lędziny wynosi 32 km2, zajmuje 2279 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Lędziny zamieszkuje 16 731 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 452 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Lędziny wynosi 529, jest 253 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Lędziny. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Lędziny prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Lędziny.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Lędziny: 322279
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Lędzinach: 1,87298
Lesistość w % w Lędzinach: 13,91755
Ludność na 1 km2 w Lędzinach: 529253
Liczba ludności ogółem w Lędzinach: 16 731452
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Lędzinach: -4,01188
Stopa bezrobocia 2019r. w Lędzinach: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Lędzinach: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Lędzinach: 9,25-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Lędzinach: 70,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Lędzinach: 841218
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Lędzinach: 4,8791
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Lędzinach: 84,2-
Szkoły podstawowe ogółem w Lędzinach: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Lędzinach: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Lędzinach: 952,5411
Przedszkola bez specjalnych w Lędzinach: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Lędzinach: 320,41454
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Lędzinach: 85,91354
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Lędzinach: 3,0801
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Lędzinach: 449689
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Lędzinach: 3 750-
Ceny mieszkań ogółem w Lędzinach: 3 764-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Lędzinach: 4 142-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Lędzinach: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Lędzinach: 85,4236
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Lędzinach: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Lędzinach: 85,4369
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Lędzinach: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Lędzinach: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Lędziny jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Lędziny, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Lędziny. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.