Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lędziny  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Lędziny

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Lędziny.

Mapa Geoportal Lędziny
Mapa z granicą miasta Lędziny

Dane urzędu

Urząd Miasta Lędzinyul. Lędzińska 55Lędziny, 43-143

Tel: 32 2166511 wewn. 122

Fax: 32 2166508

Elektroniczna skrzynka podawcza: /3705jrrrd5/SEKAP4

E-mail: um@ledziny.pl

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Lędziny: 2414031

Witryna: www.ledziny.pl

Władze lokalne: Burmistrz Krystyna Wróbelum@ledziny.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Lędzin

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Lędziny to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Lędziny na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lędzin, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Lędzin, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lędzin

Miasto Lędziny w liczbach

Powierzchnia miasta Lędziny*

32 km2

2279 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Lędziny*

16 731 mieszkańców

452 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Lędziny*

529 mieszkańców na km2

253 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Lędziny

Geoportal Lędziny prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Lędziny, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Lędziny.

Dostęp do danych Geoportalu Lędziny

Jak powstał Geoportal miasta Lędziny?

Geoportal Lędziny powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Lędziny, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Lędziny.

Geoportal Lędziny umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Lędziny oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Lędziny, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Lędziny

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lędziny?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Lędziny ( EGIB miasta Lędziny);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 miasta Lędziny);
 • Rejestr MPZP miasta Lędziny ( MPZP miasta Lędziny);
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Lędziny;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Lędziny;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Lędzin.
Informacje na Geoportalu Lędziny

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lędziny?

Korzyści z Geoportalu Lędziny

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lędziny?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lędziny.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Lędziny łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lędzinach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lędzin zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Lędziny, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lędziny oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Lędziny. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lędzin możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lędzin. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Lędziny. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lędziny.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lędzinach.

  Geoportal miasta Lędziny posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Lędziny. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lędzinach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Lędziny przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lędzinach.

  W Geoportalu Lędziny przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Lędziny. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lędzinach. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Lędziny zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Lędziny, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Lędziny oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Lędziny.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Lędziny. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Lędziny są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Lędziny podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Lędziny.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lędzinach. W Geoportalu miasta Lędziny udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lędzinach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Lędziny.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Lędziny. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Lędziny.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Lędziny, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Lędziny. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Lędziny.

 • Zabytki w mieście Lędziny

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Lędziny. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Lędziny oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Lędziny.

 • Informacje o wyborach w mieście Lędziny

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Lędziny. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Lędziny i wiele istotnych informacji.

Geoportal Lędziny dla mieszkańców

Geoportal Lędziny jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lędziny. Na mapie Lędzin sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Lędziny mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lędziny. Korzystając z map Geoportalu miasta Lędziny w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Lędziny są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Lędziny dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lędziny dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować